Img

Internet?

BestAlb eshte pergjigja !!!.

Ofrojme internetin me te mire ne zonen e komunes se Kasharit. Sherbim cilesor dhe uptime 24/24. BestAlb ju ofron abonenteve paketa Internet me shpejtesi te larte dhe PA Limit ne perdorim.

BestAlb

Besimi i klientëve tanë është shume i rëndsishëm për ne. Prandaj punojmë shumë për të garantuar cilësi maksimale të shërbimit dhe respektojmë nevojat e tyre për ndihmë në çdo rast.

CILESIA E SHERBIMIT!

Testo Shpejtesine
Ketu!

BestAlb ofron shërbime me anë të antenës për biznese të vogla dhe të mesme, dhe gjithashtu Lidhje me anë të teknologjisë fiber optic, për biznese të mëdha. Lidhjet e reja bëhen brenda 12 (dymbëdhjetë) orëve. Paijsjet janë falas, por ato i ri-kthehen BestAlb, pas prishjes se kontrates.

UDHEZUES PER SIGURINE NE INTERNET DHE SHMANGIEN E RISKUT!